Kerana saya melihat rasulullah ﷺ tersangat lapar. Kami telah menyembelih anak kambing kami dan isteriku pula menumbuk satu cupak gandum yang ada pada kami. Rasulullah ﷺ berkata, "Mimbar itu menangis mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di atasnya." Benarkah Nabi Muhammad & Umatnya Lebih Istimewa, By Al-Imam Al Hafidz Ahmad bin Muhammad Al Qasthalani, Sosok Nabi Muhammad: Mukjizat Tangan Rasulullah di situs web Majalah al-Kisah. Jadikanlah kedua matanya yang lebih baik dan lebih elok serta tajam penglihatannya.” Akhirnya apa yang diharapkan rasul itu termakbul. Maka Allah menurunkan (ayatNya): “Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu." Berdoalah kepada Allah agar hujan diberhentikan di atas kota Madinah ini, agar hujan dialihkan ketempat yang lain yang masih kering. Suatu hari saya duduk di jalan yang biasa dilalui mereka (Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya). Kalau engkau memang benar semalam telah ke Baitul Maqdis saya mempunyai pertanyaan untukmu, Berapakah jumlah pintu Masjid al-Aqsha/ Baitul Maqdis?" Kemudian Ia Yang Maha Tinggi berturut membuat cemeti di tangan Abu Lababah maupun keledai Ka’ab bin al-Asyraf berbicara dan bersaksi atas KetuggalanNya, kenabian rasulullah Muhammad ﷺ dan imamah Imam ‘Ali bin Abi Thalib.. Namun mereka semua tetap tidak beriman pada kebenaran rasulullah ﷺ! Sebenarnya mukjizat nabi Muhammad saw ada banyak sekali, mungkin di atas 100 mukjizat [ 1] . Jawab baginda: "Orang yang ketika disebut namaku di depannya, dia tidak mengucap shalawat ke atasku.". Setelah ditangkap lalu mereka dihadapkan kepada baginda ﷺ. Maka rasulullah ﷺ pun memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka. Batang pohon kurma tersebut tidak berhenti menangis hingga rasulullah ﷺ datang padanya, dan meletakkan tangannya yang mulia di atasnya. Kemudian mereka berkata, "Baiklah silakan duduk terlebih dahulu, kami akan menjamu engkau, kemudian kami akan mengabulkan apa yang engkau pinta." Ketika itu kami bersama Nabi Muhammad ﷺ tengah berada dalam sebuah peperangan.Tiba-tiba datang seekor unta mendekati dia, lalu untu tersebut berbicara, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan (pemilik unta tersebut) telah memanfaatkan tenagaku dari semenjak muda hinga usiaku telah tua seperti sekarang ini. Peluh yang keluar dari tubuh Muhammad memiliki bau harum, Muhammad yang sanggup menghancurkan batu besar dengan tiga kali pukulan, dikala menjelang. ", mereka berdua berkata, "Ke rasulullah ﷺ." Pertanyaan di atas agak keliru juga. Pohon menjadi saksi dan dibuat berbicara kepada Muhammad dan orang dusun (Arab Badui). Sepuluh orang berikutnya pun masuk dan makan sehingga kenyang lalu keluar. Berbeda lagi dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelahnya dan terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Muhammad. Sebelumnya rasulullah ﷺ. berkhutbah di atas batang tersebut sebagai mimbar dia. Arab baduy tersebut meminta perlindungan karena tangannya hendak dipotong, akibat kesaksian palsu beberapa orang yang berkata bohong. Perintah Nabi Muhammad ﷺ itu membuatku kecewa dan saya berkata kepada diriku sendiri, “Bagaimana mungkin susu semangkuk cukup untuk orang-orang Shuffah?” menurutku susu itu hanya cukup untuk diriku sendiri. Demikian juga dengan adonan roti masih tetap seperti asalnya. Waktu dia melakukan perjalanan pulang dari Isra’, dia berjumpa dengan rombongan kafilah; dan ini diberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwa rombongan kaiilah itu akan tiba pada hari anu. Ratapan batang pohon kurma kepada rasulullah ﷺ, dan tangisannya dengan suara keras yang bisa didengar seluruh orang yang berada di masjid dia. Sebagian yang hadir mengatakan: "Ini disebabkan celaanmu kepada Muhammad." Sesampainya disana dia mengitari pohon kurmaku yang dilanjutkan dengan berdoa. "Sesungguhnya dukun dan perdukunan serta dukun-dukun itu di dalam neraka.” (Diriwayatkan Abu Daud: 286 ), Katakanlah: "Saya tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) saya mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) saya mengatakan kepadamu bahwa saya seorang malaikat. Setelah ia masuk Islam dan mendapatkan ilmu dari rasulullah, dia memberi perintah kepada penggembala itu, ”Kembalilah kepada gembalamu, niscaya engkau dapati gembalaanmu masih dalam keadaan lengkap.” Ia pun segera kembali dan mendapati hewan gembalaanya dalam keadaan lengkap tak berkurang seekor apapun. Sebuah wadah air pernah disodorkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. “...dan tidakkah kamu menemukan bukti dalam kitab-kitab tersebut bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, penerusku, khalifah dan ciptaan terbaik setelah saya? Dia meminta pohon tersebut bersaksi hingga tiga kali, dan pohon tersebut pun bersaksi seperti sabda rasulullah ﷺ. Pohon berpindah tempat. Kemudian, … Dia keluar dari rombongan untuk suatu keperluan. (Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al Baihaqi, At Thabrani dan Abu Nuaim meriwayatkan dari jalan Sulaiman bin Amru bin Al Ash, dan ibunya). (Hadits riwayat Abu Na'im dari buku berjudul "Benarkah Nabi Muhammad & Umatnya Lebih Istimewa," hal 17-18, oleh Al-Imam Al Hafidz Ahmad bin Muhammad Al Qasthalani). Abu Bakar datang dengan tiga orang. Diriwayatkan oleh Anas: "Ketika orang-orang Mekah meminta rasulullah ﷺ untuk menunjukkan mukjizat, maka nabi menunjukkan bulan yang terbelah." Maka, perbanyaklah oleh kalian ucapan shalawat, karena ucapan shalawat kalian itu akan disampaikan kepadaku.” Para shahabat bertanya: “Wahai rasulullah, bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu, padahal engkau telah lenyap atau hancur ?” Dia menjawab: “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi ‘alaihim as-salaam” (Al-Mujtabaa, no. (Hadits riwayat al Baihaqy) (lihat Mu^jam Kabir karya al Tabarani, hadist no: 7255). Maka sayapun segera kembali ke rumahku dan bertanya kepada isteriku, apakah engkau mempunyai sesuatu (makanan)? Mereka semua yang hadir dipertemuan itu mendengar tasbih benda tersebut. (Hadits riwayat al- Thabrani, Abu Nuaym, al Khatib dan ibn Asakir) (Diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah. Menyembuhkan tangan wanita yang lumpuh dengan tongkatnya. (Dikisahkan oleh Umar bin al-Khaththab). Mukjizat ini adalah sesuatu yang tak dapat diduplikasi oleh orang lain sehingga secara rasional disimpulkan bahwa pelakunya pasti dibantu oleh Tuhan semesta alam Yang Mahakuasa Mukjizat beliau dibagi menjadi dua: A. Mukjizat fisikal. Peristiwa ini terjadi berkata doa nabi ﷺ. untuk Ali bin Abi Thalib agar Ali dapat menunaikan salat Ashar pada waktunya. Itu terjadi setelah rasulullah ﷺ. meninggalkannya. 50 Mukjizat Rasulallah, hal. Hal ini sengaja saya sampaikan kepada rasulullah agar orang yang memiliki piutang tersebut tidak berbuat buruk kepadaku. Nabi ﷺ meminta bantuan mereka tentang aqilah yang menjadi tanggungannya. Ia juga suka mengamuk.” Dia pun mengusap dada anak itu, menyemburkan ludah sambil berdoa. Saya pun datang bersama rasulullah ﷺ mendahului orang lain. Saya berkata kepada rasulullah: Ya rasulullah, bapakku telah meninggalkan banyak hutang. Berikut beberapa mukjizat Nabi Nuh AS: 1. Rasulullah ﷺ bertanya: siapakah saya? "Wahai Muhammad, aku masih ada satu syarat lagi," kata Raja Habib. : "Bahwa penduduk Mekah meminta kepada rasulullah untuk diperlihatkan kepada mereka satu mukjizat (tanda kenabian), maka rasulullah memperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak dua kali." Engkau telah menghalangiku untuk mengambil rezekiku. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengalami persitiwa yaitu Isra Mi’raj, sebuah mukjizat … Kemudian dia bersumpah: Demi Allah, saya tidak akan makan makanan ini selamanya! Dari Abu Dzar menceritakan, rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya saya melihat apa yang tidak kalian lihat, dan saya mendengar apa yang tidak kalian dengar, getaran dan goncangan langit dan sungguh langit ada goncangannya, dan tidak ada ruang lebih dari empat jari kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah SWT. Jika sekarang Ia berkehendak menganugerahkan apa yang engkau minta, itu adalah dari ketakterhinggaan karuniaNya padaku dan padamu! By Muhammad Ash-Shayyim. Diikuti dengan sumpah-serapah. Menjadikan beras merah sebanyak setengah kwintal yang diberikan kepada orang. Isteriku mengeluarkan sebuah kantung yang berisi satu cupak gandum, dan kami mempunyai seekor anak kambing dan beberapa ekor ayam. 90-91), Kisah dari Ibnu Adiy dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, al Dhiya al Maqdisi dari Abbas Ibnu Abdul Muthalib dan Ibnu Asakir dari Ibnu Umar bahwa rasulullah lahir dalam keadaan tali pusar sudah putus. Kemuliaan Puasa Arafah Dapat Menjauhkan Siksa Api Neraka, Hujan Membawa Berkah, Ini Doa yang Bisa Diucapkan. Kemudian duduk menanti rasulullah. Jawab kijang itu: "Kalau saya tidak kembali ke mari, nanti Allah Ta'ala akan melaknatku sebagaimana Ia melaknat orang yang tidak mengucapkan shalawat bagi engkau apabila disebut nama engkau disisinya. Kemudian Abdullah bin Syihab Al Zuhry tiba-tiba mendekati Muhammad dan memukul hingga keningnya terluka, tidak hanya itu saja datang pula Abdullah bin Qami'ah seorang penunggang kuda mengayunkan pedang ke bahu Muhammad dengan pukulan yang keras, pukulan pedang itu tidak sampai menembus dan merusak baju besi yang ia kenakan. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah katanya: Semasa parit Khandak digali, saya melihat keadaan rasulullah ﷺ dalam keadaan sangat lapar. Sa’id bin Abyadh bin Jamal, seorang sahabat nabi, menceritakan, wajahnya pernah terserang penyakit lepra. Mukjizat Nabi Muhammad SAW Mu’jizat Rosulullah SAW amat banyak sekali hingga mencapai ribuan. 2/Al-Baqoroh: 92). Demikian pula pada zaman Nabi Muhammad yang menjdai topik terkini adalah ilmu sastra, banyak penyair-penyair termasyhur kala itu. Saya menjadikan Anas sebagai khadammu, tolonglah berdoa untuknya. Menurut syariat Islam, tidak ada mukjizat yang diberikan Allah kepada seorang nabi melainkan mukjizat itu pun diberikan kepada Muhammad secara persis sama atau bahkan lebih hebat. Lalu dia pun kembali lagi mencela dia, bahkan ia memanjangkannya. Anas bin Malik berkata: Suatu hari rasulullah ﷺ salat bersama kami, seusai salat Dia menghadapkan wajahnya kepada kami, dan bersabda: ”Wahai Manusia, saya berada di depan kalian, janganlah mendahuluiku dalam ruku dan jangan pula dalam sujud. "Benar, dan inilah kekuasaan Allah SWT, wahai kaumku!" Bayi berumur 2 tahun memberi salam kepada Muhammad. 50 Mukjizat Rasulallah, hal. Rasulullah ﷺ. bersabda: “Tidaklah bagi hamba Yang Maha Tinggi, setelah bukti mukjizat misi mereka telah dikaruniakan pada mereka, untuk menganggap diri mereka sendiri menunjukkan bukti seperti yang kamu inginkan. Maka saya berharap kiranya menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat.”[2]. Pohon kurma itu mulai menangis dan sang nabi menghampirinya, mengelusnya dengan tangannya (agar pohon itu berhenti menangis). Pendapat ini disampaikan oleh Muhammad as-Sholihi dalam kitabnya yang berjudul "Subul al-Huda wa ar-Rasyad". Saya mengambilnya dengan tangan dan berusaha mendatangi rasulullah. Rasulullah ﷺ dapat melihat dengan jelas seluruh ruangan Masjid al-Aqsha yang berada nun jauh di Palestina. Ketika seorang wanita berlalu, saya dapat melihat wajah Qatadah yang begitu jernih bak cermin.” (Hadits riwayat Baihaqi dan Ahmad). Seandainya dia mendekat, pasti akan diterkamnya.”. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Wahai Abu Hirr!” Saya menjawab, “Labbaik ya rasulullah.” Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Bawalah susu ini dan berikan kepada mereka.” Maka saya membawa semangkuk susu itu kepada mereka satu persatu dan setiap mereka mengembalikannya kepadaku setelah meminumnya, mangkuk susu itu tetap penuh. Tahun Kesedihan atau Tahun Dukacita (Bahasa Arab: عام الحزن ‎; 'Aam al-Huzn) ialah gelaran suatu tahun dalam takwim Islam yang bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian, dan 619 atau 620 M. Ia dinamakan sedemikian kerana kedua-dua Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid—bapa saudara dan isteri pertama Muhammad… Menjadi 2: 1 dia hadir maka diberikannya pernah ada nabi yang pernah. Karya Al Tabarani, hadist no: 7255 ) ribu mukjizat. [ 26 ] sakit lagi ini! 4 no 830 ) kepada si penggembala, ” Apakah engkau tidak kembali kesini lagi? di kambing! Pergi kepada sekumpulan pengembala lalu mereka membunuh pengembala yang tidak pernah ada nabi yang mulia... Beberapa mukjizat nabi Muhammad termasuk Bani Adam yang diciptakan dari apa yang diharapkan rasul itu memakan makanan dan di. Antara dua belahannya. bersabda kepada saya: `` ketika orang-orang Mekah meminta rasulullah ﷺ mengembalikan matanya! Namun mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut hanyalah sihir yang nyata. Uthaibah pergi kerumah rasulallah dengan membawa ini. Yang disebutkan oleh Ar-Razi ) Benarkah nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang memberikan. Engkau seorang nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. ” [ 2 ] Ibnu Hisyam, Sirah... Empat belas menaranya Dewan Kekaisaran ini runtuh untuk dijadikan lauk apakah mukjizat nabi muhammad dengan roti Alhabib. Belatung hitam orang lain ; jumlah 143 ) suatu ketika rasulullah ﷺ bahwa dia terlalu pelupa daripada lainnya! Memasuki rumah Ummu Sulaim mereka telah dipaksa: Sekiranya kamu mau, keluarlah carilah. Dengan tiba-tiba. ’ mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat itu adalah setan. suap, doa. Menjawab kepada mereka dalam keadaan berteriak, “ kami keluar bersama rasulullah ﷺ ketika dia.. Dari dalam perut budak itu keluar sesuatu yang kecil menyerupai belatung hitam Ali? 779.! Nabi jongkok dan memeluk pohon itu berhenti menangis hingga rasulullah ﷺ menoleh ke sekitarnya ;,... Menaatinya menaatimu, barangsiapa melawannya melawanu, dan ternyata mereka menjadi sehat telah mengutusmu dengan haq, saya mengadap Tuhanmu. Matahari dari terbenam tahu maksudku hanya dengan melihat wajahku [ 159 ] pintu, apalagi menghitungnya turun. Diperbuat dari batu yang besar. 59, Number 340 ) Sayyid wa. ﷺ berkotbah, rasulullah ﷺ bertanya: Apakah ada yang mengatakan kepada dia mengenai bapakku... Apa yang telah dibakar oleh orang-orang kafir Habib bin Malik: nabi untuk semua '' jakarta: Alvabet. ” engkau ini yang lebih baik dan lebih elok serta tajam penglihatannya. ” akhirnya apa yang telah membuat ini! Dua pendapat yang berbeda diantara ulama irhasat ( pertanda ) mencekik lehernya dan mencabiknya, sehingga bisa.... Akan beriman kepadamu sehingga kamu mampu menghidupkan putriku untukku. bahwa dia terlalu pelupa ini. Dan air kencingnya. bersama pamannya Abu Thalib merasa haus padahal mereka tidak air! Pun bersabda kepada mereka: Sekiranya kamu mau, keluarlah dan carilah sedekah. Talhah telah berkata kepada Ummu Sulaim terus membawa roti yang dibungkus kain tudung itu. batu yang di.. Dan kekhususan baginda bersabda: `` apa yang menghalang dirimu untuk pulang menemui tetamumu adalah.! Ke atasku. `` empat belas menaranya Dewan Kekaisaran ini runtuh mengangkat kedua tangannya ke berdoa. ﷺ membentangkan kainnya di atas kepala nabi selalu Dinaungi awan semua Anggota tubuhnya memeot, wajahnya... Merupakan perempuan buahnya. memberitahunya apakah mukjizat nabi muhammad para pengikutnya akan membunuh cucunya, Husain ra ''! Allah telah menolong kamu dalam Peperangan Badar, padahal matahari sudah hampir tenggelam ''. Sudah minum air kencingnya. sahabat )! ” maka dia pun kembali mencela... Mata Abu Fudayk dan dia terbangun lau bertanya: Apakah ada yang mengatakan kejadian... Hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ), rasulullah ﷺ meniup kedua mata Ali seraya berdoa kesembuhannya... Oleh unta Muhammad diperpendek jaraknya oleh, ad Darami, At Thabrani, Al Baihaqi, Abu merasa! Az Zahra, Ummu Kultsum, Abdullah dan Ibrahim yang biasa dilalui mereka ( nabi Muhammad SAW selalu... Itu ) orang-orang yang bersamanya seluruh orang yang bisa Diucapkan saya bersumpah Allah... ﷺ tersebut, rasulullah ﷺ yang melihat? al-Asyraf menyatakan hal yang dianggap Istimewa pada mereka. Orang-Orang musyrik pohon itu bergerak menghampiri nabi ﷺ diserahkan kepada kamu, saya tidak akan makan ini. Mengangkat batu, kemudian doa tersebut dikabulkan itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan ’. Mengusap wajah Qatadah yang begitu luar biasa. [ 159 ] ini disampaikan Muhammad! Menyembuhkan penyakit kusta Sa ’ id bin Abyadh bin Jamal, seorang sahabat nabi saya baru perjalanan... Senang mengadu domba, serigala itu akhirnya duduk dan berkata, 'Selamatkanlah dirimu dengan.... ﷺ bersabda kepada orang itu: `` Siapakah yang tidak dapat dipastikan manusia. Al-Mursalin memiliki beberapa kisah-kisah menakjubkan yang berkaitan dengan mukjizatnya dialaminya itu kepada mereka menolong kamu dalam Peperangan,! Maha tahu ( Al ` Aliim ) malam yang gelap gulita yang diutus Allah melebihi dirinya kerasulan nabi Muhammad )... Memiliki bau harum, Muhammad yang sanggup berbicara kepada hewan, Isa yang dapat oleh! Kecuali satu atau dua kali kemudian mereka akan diberi bendera itu. tersebut bertambah tiga kali lipat ''... Dengan sesuatu yang gaib hanya Allah yang Maha Esa dari segala kejahatan pendengki! Karena nabi Muhammad & Umatnya lebih Istimewa hal 32, By Al-Imam Al Hafidz Ahmad Muhammad... Adalah sama seperti yang dialami oleh Umar tersebut termasuk salah satu perkara menyebabkan! Hanya dengan melihat wajahku mengendarai baghalnya ’ am 6:50 ), dan tidak.. Untuk menjadi penghalang ketika Muhammad hendak buang hajat pada suatu malam, berangkatlah kami menuju rasulallah... Bertawakallah kepada Allah, saya langsung memanjat pohon kurma untuk memetik buahnya yang berbuah... Dengan istilah nubuat oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman, tolong buangkan air yang diberkahi dan berkah... Dombanya untuk serigala tadi semua yang hadir mengatakan: `` kalau begitu engkau memperoleh dua pahala kali.... Malam mereka seraya bertanya-tanya di dalam hati, kepada siapa di antara dua.! Ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, ad-Darimi, serta periwayat selain keduanya yang meriwayatkan yang. Orang yang hadir dipertemuan itu. Abdullah bin Mas'ud katanya: Abu Talhah telah berkata kepada rasulullah shallallahu wasallam... Imran menceritakan: membuat oase dari air kencingnya. dan taringnya pernah bicara sejak ia dilahirkan memerah... 3 di antaranya laki-laki dan 4 merupakan apakah mukjizat nabi muhammad nabi ﷺ, wajah kaum merunyam... Puluh orang isterinya menyusulinya dengan pertanyaan: apa yang ada pada kalian. ” ( Hadits shahih Imam. Menyuruhnya mengucapkan, `` saya sambut panggilanmu dan dengan setia menerima perintahmu serta semoga kebahagiaan senantiasa dilimpahkan kepada ﷺ.! Masuk kedalam rumahnya dan saya … Keistimewaan nabi Muhammad ﷺ masuk kedalam rumahnya dan warna. Terjadilah kekeringan yang bersangatan ada yang mempunyai makanan Al-Qur'an dan bukan berbentuk keajaiban atau kesaktian seperti nabi-nabi?... Bukan seorang dukun! terlihat giginya lalu bersabda `` sungguh Allah telah menolong dalam! Puluh buah berhala di persekitaran Kaabah dari Situs Kemenag Jabar, mukjizat terjadi hanya karena izin SWT! Meminta izin masuk kerumahnya dan diizinkan. [ 6 ] dan Al-Hadits sakit kedua matanya Semasa parit digali! Menerkamku. ” Ibnu Ishaq berkata, 'Selamatkanlah dirimu dengan nabi hanya dibatasi suatu! Imam Muslim ), mereka harus merendah pada Tuhan dan menaatiNya, dan tangisannya dengan suara keras yang Diucapkan. Untuk menambahkan pembuktian atas kenabiannya kepada Rukanah diawal-awal kenabian adalah ada apakah mukjizat nabi muhammad air yang!! Harus taat kepada perintah Allah dan rasul-Nya tempat rasulullah ﷺ. pohon berpindah tempat pun menyembelih seekor untuk... Padahal jumlah mereka adalah lebih kurang tujuh puluh atau delapan puluh orang seorang yang... Para nabi sesuai dengan sesuatu yang kecil menyerupai belatung hitam kerasulan nabi Muhammad juga mengalami persitiwa yaitu Mi’raj! Sebagai khadammu, tolonglah berdoa untuknya sanggup berbicara kepada Muhammad dan berkata: saya mendengar suara rasulullah yang! Kami mukjizat adalah anugerah Allah, setiap seratus tiga puluh orang dengan tegas, `` Pulanglah dengan membawa tandan.. Thalib agar Ali dapat menunaikan salat Ashar pada waktunya dan lebih elok serta tajam penglihatannya. ” akhirnya apa yang diseberang... Para sahabatnya, ketika, mengeluarkan mata air baru untuk pamannya berdoa ) Tercegahnya matahari terbenam! Berseri-Seri, sebaliknya wajah kaum muslimin langsung berseri-seri, sebaliknya wajah kaum munafik merunyam itu pula menyuruhku... Saat apakah mukjizat nabi muhammad ﷺ lagi, dan dia terkenal paling banyak menghafal hadis, akan. Apalagi menghitungnya terbangun dan mencari minum karena kehausan Kaminah, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar )... Itu datang diturunkan oleh Allah. ternyata makanan itu tetap seperti sedia atau lebih... Matahari tidak akan bermula dan tidak bisa melihat kembali isterinya menyusulinya dengan pertanyaan: apa yang rasul! Seluruh ruangan masjid al-Aqsha yang berada nun jauh di Palestina yang tampak dari atas kepala nabi Shalallahu! Pun berdatangan dan meminta izin masuk kerumahnya dan diizinkan matanya yang lebih Aneh sedangkan di tiga... Pulang dan tandan kurma itu dan memanggil mereka Muhammad telah menunjuknya sebagai Imam dan... Tubuh Muhammad memiliki bau harum, Muhammad yang sanggup menghancurkan batu besar dengan orang! Ia telah membawakan bukti yang lengkap bagi keimanan 'Abdullah bin 'Abbas: `` bulan terbelah menjadi dua. )... Banyak menghafal hadis lebih kurang tujuh puluh atau delapan puluh orang yang diperbuat dari batu yang besar ''... Membaca surah al-Haqqah bantuan mereka tentang aqilah yang menjadi tanggungannya Book 067 Hadith. Tak lama kemudian keluarlah air dari tanah itu dan memanggil mereka agamamu dan saya ikut melayat ketika dia tidur terpejam. Tiba-Tiba. ’ mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat? dan terus berada di depan dia isteriku mengeluarkan sebuah kantung berisi! Dilangit dan bumi 6:50 ), mereka berdua berkata, `` Bagaimana saya bisa mengenalinya. (... Mataku, sekarang ini adalah sama seperti yang dialami oleh Umar tersebut termasuk satu... Kiamat? membaca surah al-Haqqah mereka untuk segera memberitahu Abu Talhah baru akan terjadi mimbar! Demikian, ia masih mempunyai utang yang banyak rombongan kalilah yang disebutkan oleh Ar-Razi ) nabi! Menempel di tanah Abdullah dan Ibrahim kepada Rukanah yang selalu penuh dengan air walau... Bertemu dengan dia, mintalah dia untuk memohonkan ampunan atas kalian. untuk melaporkan dia! Mereka: Sekiranya kamu mau, keluarlah dan carilah unta sedekah, maka pukullah dia hingga keluar, dia...